Pågående projekt

Nybyggnad av lagerhall, Vedum Kök
10200 kvm, färdigt sommar 2015