| 9
MG byggde ett svinhus åt oss 2006 och det
bygget gick mycket bra. Vi tog in offerter från lite
olika håll och valde sedan MG. De är väldigt
rationella och effektiva och det var väldigt enkelt
att jobba med dem. Kom vi överens om något så
blev det också så, berättar Lars Åkesson, som dri­
ver Slädene gård.
Under 2012 var det dags för gårdens andra
samarbete med MG-Bygg, då bland annat en ny
byggnad för spannmålshantering uppfördes.
Den gamla torkanläggningen vi hade var
30-40
år och började bli för liten. Vår verksamhet
här hemma växte och vi kände att det var dags för
en ny anläggning.
Utöver den nya spannmålsanläggningen bygg­
de MG-Bygg också en verkstad och en flishall intill
den gamla ladugården.
Precis som jag tänkt mig”
På MG-Bygg är man vana vid att arbeta med lant­
bruksbyggnader, och därför var det inga problem
när Lars hade särskilda önskemål.
Det var lite speciellt eftersom flishallen och
verk­staden behövde se äldre ut och passa ihop
med ladu­gården. De byggdes i trä medan byggna­
den för spann­målshantering var modernare och
gjordes i plåt.
Det första spadtaget togs i oktober 2011 och
spannmålsanläggningen stod sedan klar till mid­
sommar 2012.
Visst var detta ett stor projekt för att vara på
ett lantbruk, konstaterar Lars. Jag är verkligen jätte­
nöjd med resultatet. Det är en konst att vid ett
sådant här stort bygge ta hänsyn till hur de kring­
liggande husen ser ut, men det här blev precis som
jag tänkt mig. Allt gick väldigt bra.
Ett gott samarbete
Lars berättar att trots att vintern kom och jagade
dem så flöt byggnationen på enligt planerna.
Gjutningen skedde precis när det började bli
minusgrader, och då kan det svårt för det att
torka. MenMG:s killar klarade det bra och ibland
jobbade de dygnet runt för att hålla tidsplanen. De
samarbetade dessutom väldigt bra med det före­
tag som var här och gjorde själva insidan av huset.
Michael är rationell och har många egna
maskiner, vilket underlättar. Det går fort och det
går bra, säger Lars om MG-Byggs styrkor.
Nu är spannmålsanläggningen i full drift sedan ett
år tillbaka och allting går jättebra. Han ser tillbaka
på samarbetet med MG-Bygg med positiva ögon.
Det flesta killarna som var här hade jag träffat
innan, och det är såklart en fördel att jobba med
samma folk som man jobbat med tidigare. Man
vet vad de går för!
n
Ny spannmålsanläggning
på Slädene Gård
På Slädene Gård utanför Stora Levene sysslar man både med spannmåls-
odling, slaktgrisuppfödning och skogsbruk. Vid två av gårdens senaste
stora nybyggnationer har man anlitat Michael Gilbertsson Bygg, och båda
gångerna har resultatet blivit precis så bra somman förväntat sig.