| 7
Namn
Ort
Funktion
År
GäseneMejeri
Ljung
Ostlager
2004
Tage Andersson
Vedum
Kostall
2004
Nils-Olof Johansson
Fåglum
Slaktsvinstall
2003
Lövnäs Lantbruk
Frändefors
Slaktsvinstall
2003
Russelbacka
Lidköping
Slaktsvinstall
2003
Ove Lundmark
Vedum
Slaktsvinstall
2003
Bergungen AB
Brålanda
Suggstall
2003
Sören Nyman
Södra Närene
Slaktsvinstall
2003
Lars Åslund
Kinnekulle
Suggstall
2003
Jte Lantbruk
Mellerud
Slaksvinstall
2003
Göran Sahlberg
Jung
Slaktsvinstall
2002
LungsSmågrisproduktion Vara
Suggstall
2002
Claes Friberg
Kvänum
Suggstall
2002
Lid gris
Tun
Slaktsvinstall
2002
Nils Erik Gustavsson
Skara
Slaktsvinstall
2001
Suggringen
Säffle
Suggstall
2001
Rune Svensson
Längjum
Suggstall
2001
Thomas Fahlgren
Tumleberg
Kostall
2001
Kjell Johansson
Sjuntorp
Suggstall
2001
Br Börjesson
Hede
Suggstall
2000
Br Andersson
Järpås
Slaktsvinstall
2000
Lars Åslund
Kinnekulle
Suggstall
2000
Reine Nilsson
Säve
Slaktsvinstall
1999
Lennart Haglund
Vedum
Maskinhall
1999
Namn
Ort
Funktion
År
Egon Karlsson
Järpås
Suggstall
1999
Br Borgström
Kilanda
Kostall
1999
Kjell Åkesson
Fåglum
Suggstall
1998
Ivar Kullgren
Frändefors
Kostall
1998
Storabergs Säteri
Tun
Slaktsvinstall
1998
Egon Karlsson
Järpås
Slaktsvinstall
1998
Elof Johansson
Särestad
Kostall
1998
Ingvar Olsson
Längjum
Slaktsvinstall
1998
Göran Sahlberg
Jung
Tillverkstall
1998
Br Fredriksson
Götene
Tillverkstall
1998
Kenneth Jacobsen
Säffle
Suggstall
1997
Ingvar Nilsson
Säffle
Suggstall
1997
Halvar Pettersson
Säffle
Slaktsvinstall
1997
Göran Stensson
Längjum
Slaktsvinstall
1997
Magnus Karlsson
Lundsbrunn
Slaktsvinstall
1997
Bo Johansson
Holmestad
Slaktsvinstall
1997
Lars Åkesson
Hällekis
Suggstall
1997
Mats Andersson
NHärene
Slaktsvinstall
1996
Lars Hansson
Annestorp
Slaktsvinstall
1996
Åke Lindelöf
Vedum
Potatislager
1996
Ove Lundmark
Vedum
Slaktsvinstall
1995
Nyttridhus.
TvånyasjöbodarvidSmögenbryggan.