| 5
Vi har under de senaste åren arbetat allt mer med
lantbruksbyggnader av olika slag. Idag arbetar vi
mycket med den här typen av byggnation även i
Norge, där vi etablerade oss 2003. Sedan dess har vi
vuxit och fått allt fler norska kunder. Det är verk­
ligen något som vi är stolta över, särskilt då vi vuxit
enbart genom gott rykte och inte marknads­föring.
Förutom lantbruksbyggnader och djurstallar
bygger vi också villor, offentliga byggnader så
som skolor, kontors- och industribyggnader samt
utför ROT-jobb och renoveringar. Vi har flera
servicebilar, fullutrustade för de flesta situationer
där vi snabbt kan rycka ut och finnas på plats hos
våra kunder. Vi äger dessutom våra egna hjälp­
medel, så som teleskoptruckar, saxliftar och bom­
liftar. Detta bidrar till att jobben utförs effektivt,
smidigt och säkert.
Specialiserade arbetslag
För att vara så effektiva som möjligt under bygg­
tiden arbetar vi huvudsakligen i fyra arbetslag. Vi
har ett lag på tre anställda som monterar betong­
väggar, ett arbetslag på sex personer som formar,
armerar och gjuter golv, samt två arbetslag med åtta
personer i varje som färdigställer byggnationenmed
takstolar, takplåtar, fönster, innertak och allt annat.
På det här sättet har alla blivit riktiga specialister
på sin sak och byggnationerna flyter på smärtfritt
och effektivt.
Utöver de arbetslagen har vi åtta personer som
är stationerade på hemorten och utför servicejobb,
villabyggnationer, renovering och ROT-jobb i
Vedum med omnejd.
Något av det bästa vi vet är att bygga i natur­
material med hantverkskänsla. En vacker och
annorlunda byggnad behöver inte bli orimligt
dyr. Vi vet hur man förenar effektiva byggmetoder
och bra material med känsla för stil och kvalitet.
Vi kan lantbruksbyggnader
Vi uppför nybyggnader för medelstora och större
lantbruk. Lantbruksbyggnader kräver både flexi­
bilitet och rationella byggmetoder. Vi håller tät kon­
takt med våra uppdragsgivare hela vägen, från första
idé till överlämnande av den färdiga byggnaden.
Djurstallar är en typ av byggnad som vi blivit
särskilt kända för. Vi har utvecklat byggmetoder
som ger en kort byggtid och ett slutresultat av
högsta kvalitet. Vi reser egentillverkade takstolar
på en stomme av betongväggar och får på så vis
snabbt bygget under tak för färdigställande.
n
Vi bygger med känsla
Michael Gilbertsson Bygg AB utför alla typer av byggnationer, utan några egentliga
geografiska gränser.Vårslimmadeorganisation,med minimal administration och få
anställda som är specialister på det de gör, gör oss kostnadseffektiva och snabba.
I snitt färdig­ställer vi en byggnation av en lantbruksbyggnad på 5–7 veckor.
MagnusFahlgrenärenavmontörerna påMichaelGilbertssonBygg .Företagetutförallatyperavbyggnationermendesenasteårenhardetblivitalltmer lantbruksbyggnader.
MichaelGilbertssonBygganvänderhjälpmedelsomteleskop-
truckar,saxliftarochbomliftarvilketbidrartillatt jobbenutförs
effektivt,smidigtochsäkert.