| 15
Stalldelen av ladugården, där det tidigare bott
djur, görs nu om till en bostad på omkring 90
kvadratmeter. Det färdiga resultatet kommer se
ut ungefär som en större sommarstuga där exem­
pelvis träpanel sätts upp för att bibehålla den
äldre stilen som finns på gården.
En sådan här ombyggnation kräver att man
börjar från början. Det gamla golvet måste köras
ut, en ny platta måste gjutas och avlopp installe­
ras. Efter det byggs ett nytt innertak, väggarna
tilläggsisoleras, fönster byts ut och nytt klinker
och fin parkett läggs på golvet.
Projektet tar omkring fem månader från start
till inflyttningsklart.
n
NeoTherm®
Tlf. 47 37 70 00 ·
·
Gå in på
-
och få mera information om
våra golvvärmelösningar.
Se även andra produkter såsom
solceller och solvärme.
NeoTherm
®
golvvärme
Komplett golvvärme system för nyproduktion och renovering
Egen projektavdelning
Annonce 24C NeoTherm gulvvarme h134xb185.indd 1
4
Det krävs duktiga hantverkare
när ladugård blir bostadshus
Att bygga om en ladugård till ett bostadshus hör kanske inte till var-
dagen, men det är precis vad MG-Bygg gjort i Larv utanför Vedum.
Det här är ett väldigt speciellt projekt som kräver duktiga hant-
verkare, berättar Michael Gilbertsson.