| 11
Två nya kycklingstall i Norge
Nyligen blev Sigbjörn Aurlands
1300
kvadratmeter stora kyck-
lingstall färdigt och om bara
några veckor kommer 25 000
kycklingar att flytta in.
Nu ska elektrikerna och rör­
läggarna göra sitt, ventilationen
ska justeras och huset ska des­
inficeras innan kycklingarna
kommer. Sedan är allt klart för
produktion, säger han glatt.
För ett år sedan tog han och hans fru Hege över en
gård i Arneberg där man tidigare helt ägnat sig åt
spannmålsodling på gårdens 180 hektar stora ägor.
Kycklingproduktion fungerar väldigt bra i
kombination med spannmålsodling så det känns
som rätt utveckling för gården, säger Sigbjörn.
Det nya stallet är byggt i betong och har, förutom
stora utrymmen för kycklingarna, även 60 kvadrat­
meter med kontor och rum för drift och annan
teknik.MG-Byggbyggdestalletpåtotal­entreprenad.
Vi anlitade dem efter att de blivit rekommen­
derade av tre andra här i närområdet som MG
byggt stall åt. Och det ångrar jag inte! De höll tid­
s­planen och skötte allt suveränt, helt efter planen.
Byggarna har god arbetsmoral och de har varit bra
på uppföljning under hela projektet.
Ett smärtfritt projekt
Att jobba med MG-Bygg har varit en positiv erfa­
renhet, enligt Sigbjörn och Hege.
De är pålitliga och effektiva. Hela samarbetet
har varit mycket positivt, och det vill jag under­
stryka både en och två gånger. Oavsett vilka pro­
blem som dyker upp längs vägen så löser de det.
När byggnaden nu står på plats väntar nästa
utmaning. Djuren ska komma till gården och en
helt ny typ av produktion ska ta fart. Men Sigbjörn
är inte nervös.
Nu är jag mest väldigt spänd och ser fram
emot att få börja med kycklingproduktionen. Jag
känner mig mycket stolt, avslutar han.
22000
kycklingar i Örje
Cirka tiomil söder ut, i Örje, valde Thorstein Söby
och hans fruMarianne att bygga upp ett kyckling­
stall på Thorsteins föräldrars mjölk- och spann­
målsgård. Precis som för Sigbjörn och Hege var
kycklingproduktion något nytt för Thorstein och
Marianne.
Vi hade inte sysslat med det innan, men min
bror jobbar med kycklingproduktion sedan några år
tillbaka så vi visste vad vi gav oss in på. MG-Bygg
byggde min brors kycklingstall och han var väldigt
nöjd, så därför valde vi också att anlita dem.
Byggnadenblevfärdigförettårsedanochnu­mera
finns omkring 22000 kycklingar på gården.
De kan det här”
Allt har gått väldigt bra och vi är väldigt nöjda.
MG-Bygg är väldigt effektiva och resandet av bygg­
naden gick på några dagar. De bygger rationellt
och det märks att de kan det här. Alla vet vad de
ska göra, berättar Thorstein och passar på att be­
römma Michael Gilbertsson:
Det är aldrig några bekymmer med honom.
Dyker det upp något så löser han det alltid på en
gång. Jag skulle absolut anlita dem igen, utan tve­
kan, säger Thorstein.
n
MG-Byggutfördesittförsta jobb iNorge2003.Välgjordabyggnationergavdemgottrykteochsedandessharuppdragenvaritmånga.
MarianneochThorsteinSöby iÖrjeärväldigtnöjdamedMG-Byggsomharbyggtkycklingstalletpåderasgård.